จากใจสมาชิก : ช.พ.ค. เป็นความมั่นคงให้กับครอบครัว
Image

จากใจสมาชิก : ช.พ.ค. เป็นความมั่นคงให้กับครอบครัว
     เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. นางสาวกฤชอร ภู่อ่อนนิ่ม อายุ 26 ปี ตำแหน่งข้าราชการครู โรงเรียนบ้านซับชมภู อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มาสมัครสมาชิก ช.พ.ค. ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดชัยภูมิ กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้มาสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ว่า “แรงจูงใจในการมาสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. เพื่อเป็นความมั่นคงให้กับครอบครัว โดยได้รับการแนะนำจากผู้บริหารและครูในโรงเรียน ตลอดทั้งได้รับการสนับสนุนจากบิดามารดา”
     โดยมี นายสมเกียรติ แถวไธสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และหน้าที่ของการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. รวมทั้ง สวัสดิการและสวัสดิภาพในด้านต่าง ๆ ที่สมาชิกจะได้รับ


กัลรัตน์ : อินโฟ/เว็บไซต์
กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ
สกสค. จ.ชัยภูมิ : ข้อมูล/ภาพ

รูปภาพ