จากใจสมาชิก : สกสค. ดูแลครู
Image

จากใจสมาชิก : สกสค. ดูแลครู

วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 07.30 น. ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวดาวรุ่ง นาควานิช สมาชิก ช.พ.ค. ได้มายื่นเรื่องแสดงเจตนาระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ซึ่งสมาชิกเป็นคนโสด ได้ตระหนักถึงสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. เป็นอย่างยิ่ง จึงได้มาระบุสิทธิฯ ให้หลานและน้องชาย ในฐานะผู้อุปการะสมาชิก ช.พ.ค. อีกทั้งได้กล่าวชื่นชมด้วยความประทับใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ว่า แม่ขอชื่นชมนะคะที่เจ้าหน้าที่ให้บริการเป็นอย่างดี ด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะน่าฟังถึงแม้ว่าจะมากันแต่เช้า เพราะยังไม่ถึงเวลาทำการ

อีกทั้ง ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค. (น้องชาย) ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สถานที่ราชการอื่นไม่เป็นแบบนี้นะครับ สกสค. ดูแลครูได้ดีมากเลยครับ”

 

กัลยรัตน์ : อินโฟ/เว็บไซต์
กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ
สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี : ข้อมูล/ภาพ

 

รูปภาพ