สกสค. ร่วมงานเปิดเรียนปลอดภัย การศึกษาไทยเดินหน้าต่อ
Image

สกสค. ร่วมงานเปิดเรียนปลอดภัย การศึกษาไทยเดินหน้าต่อ

          นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ซึ่งจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดเตรียมความพร้อม ตามแนวทางการเฝ้าระวังสำหรับการเปิดเรียน On site ด้วยหลักการ “ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน” ซึ่งทุกสถานศึกษาต้องทำการประเมินตนเองในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประเมินความเสี่ยงตนเองเป็นประจำ มีการตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังอย่างเหมาะสม การฉีดวัคซีนให้กับ ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และเด็ก อายุ 5 - 18 ปี ได้รับวัคซีนโควิด-19 ตามเกณฑ์ ให้มีการเร่งรัดจัดฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนทุกคนที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฉีดอย่างครอบคลุมและทั่วถึง  โดยศึกษาธิการจังหวัดประสานกับสาธารณสุขจังหวัดในการเร่งฉีดวัคซีน โดยเฉพาะเด็กๆ ที่มีอายุระหว่าง 5 - 11 ปี ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ และความจำเป็นในการฉีดวัคซีนให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ ทั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และบุคลากรในกำกับร่วมงาน

          กิจกรรมภายในงาน มีการเสวนาด้านการศึกษา โดยผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ และบูธแสดงสินค้าลดราคาขององค์การค้าของ สกสค. ที่นำสินค้าเกี่ยวกับนักเรียนมาลดราคาเป็นกรณีพิเศษ ใน Campaign “ช้อปเพลินๆ รับเปิดเทอมกับ ศธ.” เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง สำหรับผู้สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ที่ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ทุกสาขา หรือผ่านระบบออนไลน์ และร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายขององค์การค้าของ สกสค. ทั่วประเทศ รวมทั้งร้านค้าต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะมีตราสัญลักษณ์ติดแสดงไว้หน้าร้าน ซึ่งมีสินค้าหลายรายการที่ลดราคา อาทิเช่น เครื่องแบบนักเรียนลด 50% อุปกรณ์เครื่องเขียน มีส่วนลดที่มอบให้ ตั้งแต่ 10 – 20% คู่มือคุณครูลด 30%

          ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยนายจักรกฤษณ์ ฤทธิรณ ผู้ชำนัญพิเศษ ร่วมงานครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

กัลยรัตน์ : ภาพ/ข่าว

ภาณุวัฒน์ : อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ