ยอดเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ประจำงวดที่ 2/2567
Image

ยอดเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ประจำงวดที่ 2/2567

สมาชิก ช.พ.ค. ต้องชำระ 780 บาท

   ค่าจัดการศพ 200,000 บาท

   ยอดเงินสงเคราะห์ครอบครัว 700,960 บาท

สมาชิก ช.พ.ส. ต้องชำระ 416 บาท

   ค่าจัดการศพ 100,000 บาท

   ยอดเงินสงเคราะห์ครอบครัว 274,010 บาท

**งวดที่ 2 หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2566 - 20 มกราคม 2567


ช่องทางติดตาม 

Facebook :  สกสค.

Youtube : Otep Channel

Website : www.otep.go.th


กัลยรัตน์ : อินโฟกราฟิก/เว็บไซต์

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

สำนักอำนวยการ

รูปภาพ