ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ
Image

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ

             เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. มอบหมายให้นางสาววรพรรณ จริตธรรม  รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนัก  ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ให้การต้อนรับ และตอบข้อซักถามคณะผู้แทนองค์การสงเคราะห์    ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปภัมภ์ ที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินการฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และสำนักงาน สกสค. กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยน และศึกษาแนวทางการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของกิจการฌาปนกิจฯ ทั้งนี้ จะนำความรู้จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ไปปรับใช้กับหน่วยงานฯ ของตน

ดวงกมล : ข่าว/ภาพ

ภาณุวัฒน์ : อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ