สกสค. ร่วมปล่อยขบวนคาราวาน “อาชีวะ ช่วยประชาชน Fix it Center”
Image

สกสค. ร่วมปล่อยขบวนคาราวาน “อาชีวะ ช่วยประชาชน Fix it Center”

           เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนคาราวาน “อาชีวะ ช่วยประชาชน Fix it Center” เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ก่อนการเดินทางฟรี จำนวน 78 แห่งทั่วประเทศ พร้อมเป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีในครั้งนี้

           ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ร่วมพิธี

นุชรี : ภาพ/ข่าว

กัลยรัตน์ : อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ