บริษัท ไทยวาอุตสาหกรรม จำกัด สนับสนุนเสื้อเชียร์ สกสค.
Image

บริษัท ไทยวาอุตสาหกรรม จำกัด สนับสนุนเสื้อเชียร์ สกสค.

          สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้รับการสนับสนุนเสื้อเชียร์กีฬา จำนวน 30 ตัว จากบริษัท ไทยวาอุตสาหกรรม จำกัด เพื่อใช้ในกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 “เสมา เกมส์” ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ ดร.จีรารักษ์ โสกัณทัต ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ และนางสาวกุลธิดา ทำบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นผู้แทนรับมอบ โดยนายแพทย์สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ กรรมการ บริษัท ไทยวาอุตสาหกรรม จำกัด พร้อมด้วยนายคมฆเดช แสงวัฒนาโรจน์ หรือไปร์ท วง Getsunova และครอบครัว เป็นผู้มอบในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ บริษัท ไทยวาอุตสาหกรรม จำกัด กรุงเทพมหานคร

กัลยรัตน์ : ภาพ/ข่าว/อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ


รูปภาพ