สกสค. ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมูลนิธิช่วยเหลือครูฯ ที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย
Image

สกสค. ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมูลนิธิช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย ครั้งที่ 2/2565

           เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารหอพัก สกสค. สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายบุญส่ง นาวารักษ์ ประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยนายองค์กร อมรสิรินันท์ ที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการ ร่วมกันประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินกิจการของมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย ครั้งที่ 2/2565 เป็นเรื่องสืบเนื่องจากครั้งก่อน จำนวน 2 เรื่อง คือ การพิจารณาร่างข้อบังคับมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย พ.ศ. ... และร่างระเบียบมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือ พ.ศ. ... ให้เกิดความชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ


กัลยรัตน์ : ภาพ/ข่าว

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ