พนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.ทั่วประเทศ ร่วมใจสวมเสื้อสีม่วงแสดงพลังความจงรักภักดี
Image


รูปภาพ