สกสค. ชี้แจงกรณีเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน เรื่องวัตถุประสงค์ของการส่งหนังสือถึงสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. สำนักงาน สกสค. กรุงเทพมหานคร
Image


ไฟล์แนบอื่นๆ

 ชี้แจง สกสค. กทม.pdf