รมว.ศธ. ห่วงใยครู สกสค. หารือ สกร. ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
Image

รมว.ศธ. ห่วงใยครู
สกสค. หารือ สกร. ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
 
     สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นายวิรัช ทองเปรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สิน และ ดร.จีรารักษ์ โสกัณทัต ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ณ กรมส่งเสริมการเรียนรู้
     จากการประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมเพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยการรวบรวมฐานข้อมูลของครูและบุคลการทางการศึกษา ที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. มาใช้เป็นข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย จะช่วยให้สมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. รวมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งใน และนอกประจำการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามความห่วงใยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ในการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ 

กัลยรัตน์ : ภาพ/ข่าว/เว็บไซ
กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ