สกสค. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี
Image

สกสค. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี
          สกสค. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 133 รูป และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และบุคลากรองค์กรหลักในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ข้าราชการ ประชาชน และมี ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมพิธี
          พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ตลอดจนครูอาวุโส ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประกอบพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการที่ล่วงลับไปแล้ว และตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 133 รูป ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ
          จากนั้น รมว.ศธ. และคณะประกอบพิธีสักการะพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ “พระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามมิศรจักรีสัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์” รวมทั้งพระภูมิหรือพ่อปู่ชัยมงคล และพระพุทธรูปประจำสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนประกอบพิธีพราหมณ์บวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ตามลำดับ
          หลังจากพิธีดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบเข็ม “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้ ศธ. ประจำปี 2567 จำนวน 135 ราย/รูป และมอบเข็ม “กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2567” แก่ครูผู้เป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง จำนวน ราย รวมทั้งมอบเข็ม “เชิดชูเกียรติ” และประกาศเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 จำนวน 12 ราย ณ หอประชุมคุรุสภา
          ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เสนอรายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 5 ราย ได้รับมอบเข็ม “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตร ดังนี้ 1. นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารเมศ วรเศยานนท์ 3. นายวันชัย ธงชัย 4. นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย และ5. แพทย์หญิง พรรณพิมล วิปุลากร
          ทั้งนี้ รมว.ศธ. “เพิ่มพูน” กล่าวยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งในการผลักดันการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมยกเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน

ภาพ : นุชรี, กัลยรัตน์, รุ่งทิพย์, ดวงกมล
ข่าว : ดวงกมล
อินโฟกราฟิก : กัลยรัตน์
กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ