สกสค. ร่วมดูแลสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงพยาบาลครูให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี และรับบริจาคโลหิตจิตอาสา
Image

สกสค. ร่วมดูแลสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงพยาบาลครูให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี (4 สายพันธุ์) และรับบริจาคโลหิตจิตอาสา
 
    เนื่องในโอกาสครบรอบ 132 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน 2567 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ห่วงใยสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพ ตามนโยบาย เรียนดี มีความสุข ของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ร่วมจัดกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี (4 สายพันธุ์) แก่สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยโรงพยาบาลครู และกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายพีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และ พญ.ฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลครูให้การต้อนรับ ณ อาคารโรงพยาบาลครู ชั้น 2
    และรับบริจาคโลหิต รวมพลังจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 โดย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ศธ. นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ นายยศพล เวณุโกโศศ เลขาธิการ กอศ. ร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 4 หอประชุมคุรุสภา
     สำหรับการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ เพื่อจัดหาโลหิตบริจาคให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นำไปใช้ประโยชน์ ให้ผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมของคนในองค์กรให้มีจิตอาสา จิตสาธารณะ ทำความดีด้วยหัวใจ ช่วยเหลือผู้อื่นได้ทุกเมื่อ ตอบโจทย์นโยบาย รมว.ศธ. "ทำดี ทำได้ ทำทันที"กัลยรัตน์ : ข่าว/อินโฟกราฟิก
ภาพ : นุชรี, กัลยรัตน์, รุ่งทิพย์, ดวงกมล
กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ
 

 

 

รูปภาพ