ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหายฯ ครั้งที่ 15
Image

ข่าวประชาสัมพันธ์

            ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา และจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 15 โดยมีรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย จำนวน 7 ราย ผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 27 ราย และเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหายผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา และจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยา รายละเอียดตามเอกสาร


กัลยรัตน์ : อินโฟกราฟิก/เว็บไซต์

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์