โรงพยาบาลครู นำทีมแพทย์ – พยาบาล ให้บริการเชิงรุก ตรวจสุขภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
Image

โรงพยาบาลครู นำทีมแพทย์ – พยาบาล  ให้บริการเชิงรุก

ตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

     “ลดภาระ ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสุข” สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ส่งทีมแพทย์ – พยาบาล โรงพยาบาลครูให้บริการเชิงรุกตรวจสุขภาพประจำปี 2567 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญทุกสังกัด ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยการประสานงานจากสำนักงาน สกสค. จังหวัดเพชรบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับบริการตรวจสุขภาพอย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาล เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
   โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้โรงพยาบาลครูให้บริการตรวจสุขภาพ ตรวจ HPV และบริการฉีดวัคซีน ซึ่งการให้บริการดังกล่าวได้รับความสนใจจาก ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีมารับบริการเป็นจำนวนมาก


รูปภาพ