ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินกิจการของมูลนิธิช่วยเหลือครูฯ ที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย
Image

สกสค. ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินกิจการของมูลนิธิช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย

          สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สำนักสวัสดิการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินกิจการของมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย ครั้งที่ 1/2565 เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อนเหตุร้าย พ.ศ. 2560 โดยยกร่างใหม่ทั้งฉบับตามหลักการและแนวคิด ในการประชุมครั้งนี้จึงได้พิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลจากการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับฉบับปี พ.ศ. 2560 กับฉบับที่ยกร่างใหม่ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ทั้ง​นี้​ ที่​ประชุม​ได้​พิจารณา​ร่างข้อบังคับ​ดังกล่าว​ครบทั้ง​ 49​ ข้อ​ และเมื่อ​ฝ่าย​เลขานุการ​ปรับปรุง​เอกสาร​เรียบร้อย​แล้ว​ คณะอนุกรรมการ​จะนำเสนอ​คณะกรรมการ​มูลนิธิ​เพื่อ​พิจารณา​อนุมัติ​ต่อไป

          การประชุมคณะอนุกรรมการดังกล่าว นายบุญส่ง นาวารักษ์ ประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยนายองค์กร อมรสิรินันท์ ที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการร่วมประชุม เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารหอพัก สกสค. สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.


กัลยรัตน์ : ภาพ/ข่าว

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณืองค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ