สกสค. จัดอบรมโครงการต่อต้านทุจริตในยุคการเปลี่ยนแปลง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครบรอบ 20 ปี
Image

สกสค. จัดอบรมโครงการต่อต้านทุจริตในยุคการเปลี่ยนแปลง

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครบรอบ 20 ปี

 

       เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 สกสค. จัดอบรมโครงการต่อต้านทุจริตในยุคการเปลี่ยนแปลง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  ครบรอบ 20 ปี โดยมี นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร. อานนท์ ทับเที่ยง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้ารับการอบรมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมบุญยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภา

       ในช่วงเช้า มีการบรรยายเรื่อง 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง การควบคุมภายในด้านการเงิน การบัญชี เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานโดย นางกุลิสราพ์ บุญทับ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  “20 ปี สกสค. ก้าวต่อไปโดยหลักธรรมาภิบาล โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และอดีตกรรมการ ป.ป.ช. และช่วงบ่าย เรื่อง พลิกโฉมการปฏิบัติงานในยุค Digital Disruption” โดย ดร. ปริญญา หอมอเนก กรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ การบรรยายในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากพี่น้อง สกสค. เป็นจำนวนมาก


นุชรี  รุ่งทิพย์  กัลยรัตน์ : ภาพ

รุ่งทิพย์ : ข่าว /อินโฟกราฟิก

รูปภาพ