ร่วมงานแถลงผลงานรอบ 1 ปี “ตรีนุช” รมว.ศธ.
Image

ร่วมงานแถลงผลงานรอบ 1 ปี “ตรีนุช” รมว.ศธ. ขับเคลื่อนและผลักดันการศึกษาทุกมิติ

          เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) แถลงผลงานในรอบ 1 ปี พร้อมผลักดันคุณภาพการศึกษาไทย ในยุคโควิด 19 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ โดยมี ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการเลขาธิการคุรุสภา นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. และนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ร่วมรับฟัง ณ สวนวันครู 65 บริเวณหน้าอาคาร สพฐ. 1 กระทรวงศึกษาธิการ

ดวงกมล : ข่าว/ภาพ

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ