แผ่นพับประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคเงินช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย
Image

มูลนิธิฯ ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเข้ามูลนิธิฯ 

รายละเอียด ตามแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ด้านล่างนี้

หรือ โทร 0 2356 0104