ประชุมสามัญประจำปี 2560 มูลนิธิช่วยครูฯ ที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย
Image

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย ประจำปี 2560

*****************************

          เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมศรีสุนทรโวหาร ชั้น 3 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา นายองค์กร อมรสิรินันท์  ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย สามัญประจำปี 2560 นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเรื่องงบดุลรายงานกิจการของมูลนิธิฯ ประจำปี 2560 การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561 และการพิจารณาจัดสรรเงินสนับสนุนมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้ายของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว : กลุ่มสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปภาพ