ภาพข่าว : พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะผู้บริหาร และขอแสดงความยินดีกับประธานมูลนิธิฯ คนใหม่
Image