สกสค. เตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการ
Image

           เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการแบบมีชีวิต ได้แก่ การออกบูธต่างๆ การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ หลักสูตรวินัยทางการเงินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 การคัดเลือกครูต้นแบบแก้ปัญหาหนี้สินครู (77 จังหวัด) และคลิปวิดีโอครูต้นแบบ 5 จังหวัด ในงานโครงการ EDU Soft Power Festival 2024 และแถลงผลงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 25 -27 ธันวาคม 2566 เพื่อให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  


รุ่งทิพย์ : ภาพ/ข่าว/กราฟิก

กลุมเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  สำนักอำนวยการ 

รูปภาพ