สกสค. ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการเชิงรุก ลุยตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา นำร่องพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
Image

สกสค. ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการเชิงรุก
ลุยตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา นำร่องพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี


     สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นำทีมแพทย์ – พยาบาลโรงพยาบาลครู ให้บริการเชิงรุกตรวจสุขภาพประจำปี 2567 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญทุกสังกัด นำร่องลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยการประสานงาน สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่ออำนวยความสะดวกให้ครู  และบุคลากรทางการศึกษา เข้าถึงบริการตรวจสุขภาพ ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาล เมื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นแล้ว หากพบว่าตนเองมีความเสี่ยงจะได้หาแนวทางในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรคซึ่งเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
     สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้นอกจากเป็นการให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านสุขภาพแล้วยังเป็นการสำรวจข้อมูลความต้องการ และปัญหาการรับบริการด้านสุขภาพ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับบริการที่ดี และมีคุณภาพมากขึ้น ตามสโลแกนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. “ลดภาระ ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสุข”

ดวงกมล แก้วเพชร : เรียบเรียงข่าว/อินโฟกราฟิก
โรงพยาบาลครู : ถ่ายภาพ
กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

รูปภาพ