สกสค. หาแนวทางการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Image

สกสค. หาแนวทางการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย หารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และนางสาวชัชพร พินทุวัฒนะ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ณ ห้องรับรองสำนักอำนวยการ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. 
     จากการประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมเพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามความห่วงใยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ในการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศกัลยรัตน์ : ภาพ/อินโฟกราฟิก/เว็บไซต์
กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ