สกสค. ร่วมทำบุญ “ท่านเจ้าคุณอลงกต” วัดพระบาทน้ำพุ
Image

สกสค. ร่วมทำบุญ “ท่านเจ้าคุณอลงกต”  วัดพระบาทน้ำพุ

     เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 พระราชวิสุทธิประชานาถหรือท่านเจ้าคุณอลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี เดินทางมายังสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยท่านได้ให้ข้อคิด คติธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยท่านให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ซึ่งเป็นการช่วยให้ครูพ้นจากทุกข์ และสร้างสุขในการสอนหนังสือแก่เด็กและเยาวชน  ทั้งนี้ ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. ตลอดจนผู้มารับบริการ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันทำบุญบริจาคปัจจัย เพื่อนำไปดูแลผู้ป่วย HIV , เด็กกำพร้า , คนชราที่ถูกทอดทิ้ง รวมไปถึงช่วยเหลือผู้ยากไร้ในสังคม และโครงการอื่น ๆ ภายใต้ความเมตตาของหลวงพ่ออลงกต


ดวงกมล แก้วเพชร : ถ่ายภาพ/เขียนข่าว
กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ