สกสค. ร่วมหารือกับธนาคารออมสินและทิพยประกันภัย
Image

สกสค. ร่วมหารือกับธนาคารออมสินและทิพยประกันภัย


           มื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ธนาคารออมสิน และบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด โดยมี ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นายคเชนทร์ บุญวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าบุคลากรภาครัฐ ตัวแทนธนาคารออมสิน และบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด ประชุมร่วมหารือสรุปผลการพิจารณาอัตราค่าเบี้ยประกันสินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ซึ่งผลสรุปจากการประชุมครั้งนี้ทางผู้แทนธนาคารออมสินและผู้แทนบริษัททิพยประกันภัยนำข้อหารือในที่ประชุมกลับไปทบทวน ในประเด็นดังต่อไปนี้
1. เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย ขอให้ธนาคารออมสินหยุดคิดดอกเบี้ยก่อน
2.หากธนาคารออมสินจะดำเนินคดีฟ้องสมาชิกที่ผิดนัดชำระเงินกู้ขอให้สำนักงานคณtกรรมการ สกสค. ช่วยเจรจาก่อนเพื่อหาวิธีการแก้ไขให้สมาชิกก่อนถูกดำเนินคดี
3. ขอให้บริษัททิพยประกันภัยคงค่าเบี้ยประกันในอัตราเดิม หากจะปรับค่าเบี้ยประกันฯ ขอให้ปรับไม่เกิน 5% ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นนโยบายของ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


รุ่งทิพย์ : ถ่ายภาพ/ ข่าว
                                                                                            กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  สำนักอำนวยการ

รูปภาพ