สกสค. ร่วมแสดงความยินดี 108 ปี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Image

สกสค. ร่วมแสดงความยินดี 108 ปี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ดร.อานนท์ ทับเที่ยง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วย ดร.จีรารักษ์ โสกัณทัต ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ สกสค. ร่วมแสดงความยินดีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 108 ปี โดยมี นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ณ ห้องวรพากษ์พินิจ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร


กัลยรัตน์ : ข่าว/อินโฟกราฟิก

ดวงกมล : ภาพ

สำนักอำนวยการ

รูปภาพ