สกสค. ประชุมสามัญ ประจำปี 2565 คณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย
Image

สกสค. ประชุมสามัญ ประจำปี 2565 คณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย

          เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายองค์กร อมรสิรินันท์ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนของมูลนิธิฯ และการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย


กัลยรัตน์ : ภาพ/ข่าว/อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ