สกสค. ยื่นหนังสือแก่ รมว.ศธ. เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ
Image

สกสค. ยื่นหนังสือแก่ รมว.ศธ. เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

    เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วย นายอาทิตย์ จำปาถิ่น ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดราชบุรี นายกสมาคมผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัด และตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดจาก 4 ภูมิภาค ในฐานะที่ดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ขอเข้าพบเพื่อยื่นหนังสือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาและการประกันเงินกู้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และกำหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วน ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีต่อไป


ดวงกมล : ข่าว / ภาพ

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

รูปภาพ