คุรุสภา ร่วมกับสกสค. และมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี
Image

คุรุสภา ร่วมกับสกสค. และมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี


           คุรุสภา ร่วมกับสกสค. และมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มูลนิธิทวี บุณยเกตุ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินการกิจการของมูลนิธิฯ โดยมี นายจักรพรรดิ  วะทา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษามูลนิธิฯ  ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ณ ศาลาพิมพวดี วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร


นุชรี : ภาพ /ข่าว/กราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ