สกสค. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
Image

สกสค. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 72 รูป พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพร นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในกำกับ ร่วมพิธี

          ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ดร.อานนท์ ทับเที่ยง ผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. ร่วมพิธีในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ


กัลยรัตน์ : ข่าว/ภาพ/อินโฟกราฟิก

สำนักอำนวยการ 

รูปภาพ