ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ
Image

       ร่วมลงนามถวายพระพร

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 29 เมษายน 2566 ผ่านระบบอนไลน์  ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ https://royaloffice.th ระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2566