สกสค. จับมือ AIS 5G มอบสิทธิพิเศษให้แก่ครูและบุุคลากรทางการศึกษา
Image

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับกลุ่มบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

มอบสิทธิพิเศษให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เปิดเบอร์ใหม่ พร้อมสิทธิ์ส่วนลดค่าเครื่อง

พิเศษยิ่งกว่า รับส่วนลดค่าแพ็กเกจรายเดือน 

เพียงแสดงบัตรประจำตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐ


ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  - 30 มิถุนายน 2566


รายละเอียดเพิ่มเติม 

FB : Otep welfare


กัลยรัตน์ : อินโฟกราฟิก

สำนักอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการ : ข้อมูล 

รูปภาพ