สกสค. ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565
Image

  สกสค. ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565


        เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีและถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าหรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 โดยมี ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ข้าราชการ และลูกเสือ เนตรนารี จากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมพิธี

     สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยนายวีระพงษ์ ทองผา และนางสาววรพรรณ จริตธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมพิธีดังกล่าว ณ สนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ


ดวงกมล : ข่าว / ภาพ

รุ่งทิพย์ : เว็บไซต์

กลุ่มเทคโนดลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ