สกสค. ร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
Image

สกสค. ร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

          นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. มอบหมายนายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ร่วมประชุมหาแนวทางร่วมกันระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด และธนาคารออมสิน เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดบุรีรัมย์อย่างเป็นรูปธรรม และกำหนดทิศทางที่ชัดเจนต่อไป โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 – 4 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมอัลเวเรซ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์


กัลรัตน์ : ข่าว

จังหวัดบุรีรัมย์ : ภาพ

รูปภาพ