สกสค. ร่วมพิธีถวายราชสดุดี และเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
Image

สกสค. ร่วมพิธีถวายราชสดุดี และเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

          วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช จังหวัดนครราชสีมา นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. มอบหมายให้ นางสาววรพรรณ สุจริตธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นายสุดชาย บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช ว่าที่ ร.ต.หญิง พิสชา สถาพรบำรุงเผ่า รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธี

          จากนั้น เวลา 9.30 น. รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ ครูไทยวัยเกษียณ ของสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา โดยจัดให้มีการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกมะลิติดเข็มกลัดที่หน้าอกเสื้อ และตุ๊กตาติดพวงกุญแจ โดยมี นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

 กัลยรัตน์ : ข่าว

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา : ภาพ

รูปภาพ