โรงพยาบาลครูออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพให้แก่ครู
Image