กฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565
Image

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี 2565

          ปีพุทธศักราช 2565 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น.

          สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จึงขอเชิญชวนครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ และร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

          ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคทรัพย์ได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ หรือโอนเงินเข้าบัญชี เงินบริจาคสมทบกฐินสำนักงาน สกสค. เลขที่ 059-0-17626-9 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขากระทรวงศึกษาธิการ ธนาคารกรุงไทย หรือ สแกนผ่าน QR CODE

          ทั้งนี้ โปรดส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ มาที่กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เลขที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 เพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงิน หรืออนุโมทนาบัตรต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2356 0110 ในวันและเวลาทำการ หรือบริจาคได้ที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดทุกจังหวัด

          สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ขอขอบคุณผู้มีกุศลจิตทุกท่านที่ร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในครั้งนี้ร่วมบริจาคทรัพย์ผ่านการสแกน QR CODEกัลยรัตน์ : ข่าว

ภาณุวัฒน์ : อินโฟกราฟิก

คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์