ศธ. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2565
Image

ศธ. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2565

         นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 และรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 130 ปี เพื่อเป็นเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. พร้อมด้วยผู้บริหารรระดับสูง ข้าราชการ และผู้รับรางวัล เข้าร่วมในพิธี

         สำหรับปีนี้ มีผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการได้รับเกียรติจากประธานในพิธีมอบเข็ม เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตร จำนวน 130 ราย และมอบเข็ม เชิดชูเกียรติ” พร้อมประกาศเกียรติคุณบัตรให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 

        ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เสนอรายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับรางวัลดังกล่าว จำนวน 5 ราย ได้แก่ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระครูปลัดกฤตพรต กิตฺติปญโญ เจ้าอาวาสวัดศรีศรัทธาธรรม นายยุทธชัย อุตมา ข้าราชการบำนาญ นายประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์ ข้าราชการบำนาญ และแพทย์หญิงเบญจพร สุขประพฤติ แพทย์อายุรกรรม โดยมี นายวีระพงษ์ ทองผา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ณ หอประชุมคุรุสภาดวงกมล : ข่าว/ภาพ

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

 

รูปภาพ