สกสค. ออกพื้นที่ให้บริการระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราห์ครอบครัว ช.พ.ส.
Image

     สกสค. มอบหมายให้ นายสมเกียรติ  แถวไธสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ออกพื้นที่ให้บริการระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว สมาชิก ช.พ.ส. ชื่อ นางทองเหลือง ชูสกุล อายุ 90 ปี ณ บ้านพัก ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ