สกสค. บริการเชิงรุกลงพื้นที่ให้บริการสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
Image

สกสค. บริการเชิงรุกลงพื้นที่ให้บริการสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

     ดร. ชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิก พร้อมอำนวยความสะดวกในการระบุสิทธิทายาท แก่สมาชิก ช.พ.ค. ที่มีอายุมาก และไม่สะดวกที่จะเดินทางมาดำเนินการที่สำนักงานฯ ทั้งนี้ สมาชิกให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมกล่าวขอบคุณ ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดมหาสารคาม

ข้อมูล/ภาพ : สำนักงาน สกสค. จังหวัดมหาสารคาม
เรียบเรียงเนื้อหา : ดวงกมล แก้วเพชร
กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ