ปฏิทินการตรวจคัดกรองต้อกระจก ประจำปี 2567
Image

          ปฏิทินการตรวจคัดกรองต้อกระจก โครงการ "โลกสวย ตาใส ข้าราชการไทยไร้ต้อกระจก" ปี พ.ศ. 2567 ณ โรงพยาบาลครู ชั้น 2  สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 - ตุลาคม 2570 ในวันศุกร์สัปดาห์แรกของทุกเดือน เวลา 08.00 - 12.00 น. เพื่อดูแลสวัสดิการรักษาพยาบาลให้แก่ข้าราชการครู ข้าราชการบำนาญ ครอบครัวข้าราชการครูและข้าราชการอื่น ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
นุชรี นงนุช : อินโฟกราฟิก
กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
สำนักอำนวยการ

รูปภาพ