สกสค. ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567
Image

สกสค. ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567

“ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข”

          พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ. 2567 และ ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 โดยมี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ นายนพ ชีวานันท์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และผู้มีเกียรติ ร่วมงาน

สำหรับการจัดงานวันครูในปีนี้ จัดพร้อมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ในรูปแบบผสมผสาน
ทั้ง
Onsite และ Online ภายใต้แนวคิด “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” ในวันที่ 16 มกราคม 2567 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับกิจกรรมหลักของการจัดงานวันครู ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๖๙ รูป พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ครูผู้วายชนม์ พิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีบูชาพระคุณบูรพาจารย์ อีกทั้งการปาฐกถา และการเสวนาทางวิชาการที่น่าสนใจ มีการปาฐกถาหม่อมหล่วงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 7 เรื่อง “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” พิธีคารวะครูอาวุโสของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
การประกาศเกียรติคุณและการมอบรางวัลระดับประเทศที่สำคัญ ของหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 10 รางวัล มีผู้ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 1,105 คน ประกอบด้วย รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธย รางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2567 รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2566 รางวัล “พระพฤหัสบดี” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 รางวัล “ครูดีในดวงใจ” เป็นต้น

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังได้จัดเตรียมของขวัญวันครู เพื่อที่จะมอบให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จาก 10 หน่วยงาน ได้แก่ ก.ค.ศ. สกสค. สช. สพฐ. สสวท. มวส. สลช. สทศ. สกร. และคุรุสภา อาทิเช่น ร่วมกับ AIS academy และ Google เปิดหลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านดิจิทัลคอนเทนต์ Learning Contents หลักสูตรความปลอดภัยในโลกอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ฟรีค่าลงทะเบียนกว่า 3,000 บาท เปิดใช้ระบบจับคู่ครูคืนถิ่น (TMS) และหลักสูตรพัฒนาครู เพื่ออํานวยความสะดวกในการย้ายให้กับครู เติมความรู้ ครูยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน จัดเต็ม 8 หลักสูตร ให้ครูโรงเรียนเอกชน เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา "Anywhere Anytime" กับหลักสูตรE learning  การปรับหลักเกณฑ์และย้ายครูคืนถิ่น  โลกสวย ตาใส ข้าราชการครูไทย
ไร้ต้อกระจก เป็นต้น

ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วย ดร.จีรารักษ์ โสกัณทัต ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ร่วมงานครั้งนี้ด้วย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น 1 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 

กัลยรัตน์ : ภาพ/ข่าว/อินโฟกราฟิก/เว็บไซต์

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

สำนักอำนวยการ

 

รูปภาพ