สกสค. ครบรอบ 20 ปี กว่า 2 ทศวรรษ ครอบครัวครูเราดูแล
Image

สกสค. ครบรอบ 20 ปี กว่า 2 ทศวรรษ ครอบครัวครูเราดูแล

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครบรอบ 20 ปี ครอบครัวครูเราดูแล ซึ่งตรงกับวันที่ 9 กันยายนของทุกปี โดยจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ พิธีบวงสรวงองค์พระพฤหัสบดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ท่านทวี บุณยเกตุ ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 39 รูป และพิธีทางศาสนาในหอประชุมคุรุสภา โดยมี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์  

ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา ร.นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย และรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ดร.อานนท์ ทับเที่ยง อีกทั้งแขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมพิธีครั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 ณ ลานพระพฤหัสบดีและหอประชุมคุรุสภา 


กัลยรัตน์ : ข่าว/ภาพ/อินโฟกราฟิก

สำนักอำนวยการ

รูปภาพ