สกสค. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Image

สกสค. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

ณ ท้องสนามหลวง

 

          เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 รัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ท้องสนามหลวง โดยมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ พร้อมด้วยผู้บริหารประเทศ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าประจำจุดบนเวทีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป

          ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยมี นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ดร.อานนท์ ทับเที่ยง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วย นางวิมลศรี มณฑาทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล ดร.จีรารักษ์ โสกัณทัต ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

 รุ่งทิพย์ :  ภาพ/ข่าว/อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  สำนักอำนวยการ

รูปภาพ