สกสค. จัดประมูลรถยนต์ ปิดการประมูลได้ทั้ง 22 คัน
Image

สกสค. จัดประมูลรถยนต์ ปิดการประมูลได้ทั้ง 22 คัน

 

     เมื่อวันที่ พฤษภาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จำนวน 22 คัน โดยมี ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ฯ พร้อมด้วยนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา   นายวีรพงษ์ ทองผา    และนางสาว วรพรรณ จริตธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ให้เกียรติร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน และพ่อค้ารถมือสองเข้าร่วมประมูลกันอย่างคับคั่ง

       ช่วงเวลา 08.30 – 09.30 น. เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลลงทะเบียน และวางเงินเพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคา และจะคืนให้กับผู้ที่ประมูลไม่ได้หลังจากการประมูลสิ้นสุดลง จากนั้นเริ่มการประมูล ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

       ทั้งนี้ รถยนต์ที่ทำการขายทอดตลาด มีจำนวนทั้งสิ้น 22 คัน ได้แก่ รถยนต์นั่งเก๋งยี่ห้อ Mercedes-Benz Ml250 Cdi ปี 2013 จำนวน คัน รถยนต์นั่งเก๋งยี่ห้อ Toyota Camry Hybrid จำนวน คัน รถยนต์นั่งเก๋งยี่ห้อ Toyota Prius ปี 2011 จำนวน คัน และรถยนต์เอนกประสงค์ยี่ห้อ Toyota Fortuner ปี 2010 จำนวน 11 คัน ซึ่งการประมูลครั้งนี้ดำเนินการโดยวิธีการสู้ราคาประมูลด้วยวาจา (แยกขายเป็นคัน ๆ) เริ่มต้นที่ราคาขายขั้นต่ำของแต่ละรายการโดยสู้ราคาเพิ่มขึ้นครั้งละไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ด้วยวิธีการยกป้ายหมายเลข

        สำหรับการประมูลครั้งนี้มีผู้ทำการประมูลรถยนต์ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ทั้งหมด 22 คัน โดยผู้ที่ประมูลรถยนต์ได้ต้องดำเนินการโอนทะเบียนรถยนต์ที่ประมูลได้ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับหนังสือแจ้งการโอนและต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เกี่ยวกับการโอนทะเบียนตามรายการที่ประมูลทั้งหมด

 ดวงกมล : ข่าว

นุชรี / รุ่งทิพย์  :  ภาพ

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร


รูปภาพ