สกสค. ร่วมรับฟังการนำเสนอระบบจาก NT
Image

                                  สกสค. รับฟังการนำเสนอระบบจาก NT

   เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ดร. อานนท์ ทับเที่ยง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการนำเสนอระบบงานจากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ และนำเสนอระบบ เว็บไซต์  บริหารงานบุคคล และสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำเทคโนโลยีจาก NT เข้ามาพัฒนาระบบงานในด้านต่างๆ ของสำนักงานฯ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ รองรับการทำงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

รุ่งทิพย์ : ภาพ / ข่าว / กราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร    สำนักอำนวยการ

รูปภาพ