ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เรื่อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยเหตุอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์