สกสค. ร่วมงานแถลงข่าว คุรุสภา จัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566
Image

สกสค. ร่วมงานแถลงข่าว คุรุสภา จัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

          นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการแถลงข่าว และประธานคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย ดร.สุดา สุขอ่ำ รองเลขาธิการคุรุสภา รักษาการเลขาธิการคุรุสภา แถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 โดยมี นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานวันครู ครั้งที่ 67 พร้อมด้วยผู้บริหาร และสื่อมวลชน ร่วมงานครั้งนี้

          ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นางสาวจีรารักษ์ โสกัณทัต ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. ร่วมงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ


กัลยรัตน์ : ข่าว

สำนักอำนวยการ

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา : ภาพ

รูปภาพ