สกสค. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ศธ. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566
Image

สกสค. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ศธ. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566

          นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 45 รูป พร้อมทั้งสักการะพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และพนักงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

          ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา นายวีระพงษ์ ทองผา และนางสาววรพรรณ จริตธรรม อีกทั้งผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ


กัลยรัตน์ : ภาพ/ข่าว

ภาณุวัฒน์ : อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ